Skip to content Skip to footer

Informe de posicionament

Google ha fet perdre visites a dues de cada tres webs en català

• L’estudi ha analitzat el trànsit web de 639 llocs web multilingües dels sectors públic, acadèmic, mediàtic i empresarial.
• En el 66,5% dels llocs web analitzats l’opció de llengua en català ha vist reduïda la seva visibilitat respecte al contingut equivalent en castellà.
• Hi ha una forta correlació (80% de mitjana) entre el trànsit en català i en castellà, la qual cosa significa que la versió castellana guanya gairebé una pàgina vista per cada pàgina que perd la catalana.
• La pèrdua de visites és provocada per un pitjor posicionament del contingut en català de les pàgines multilingües en les cerques a Google, des de maig de 2022.

Informe complet:

Aliança per la presència digital del català.